Reservationspris

Ett reservationspris kan sättas för objekt som förväntas ge stor avkastning. Ett reservationspris är ett dolt minsta försäljningspris - det minimibelopp som en säljare är beredd att sälja ett visst objekt för. Om ett objekts reservationspris inte har uppnåtts då auktionen avslutas auktioneras objektet ifråga inte bort.

För köpare

När du lämnar ett bud som är lägre än ett föremåls reservationspris kommer du omedelbart att informeras. Ditt bud kommer att visas i budgivningsloggen. När du lämnar ett automatiskt bud som är högre än ett föremåls reservationspris kommer ditt första bud att automatiskt matcha föremålets reservationspris. När du lämnar ett automatiskt bud som är lägre än ett föremåls reservationspris kommer hela ditt bud att lämnas automatiskt, och visas i budgivningsloggen. Om ett objekts reservationspris inte har uppnåtts då auktionen avslutas, auktioneras objektet ifråga inte bort.

För säljare

När du erbjuder ett objekt som väntas ge en hög intäkt kommer du att tillfrågas om du önskar sätta ett reservationspris. När du väljer att sätta ett reservationspris ber vi dig att ange det minsta möjliga pris för vilket du är villig att sälja ditt objekt. Våra experter måste granska och godkänna ditt minsta försäljningspris, så vi ber dig att vara realistisk. Om experten godkänner ditt reservationspris kommer de att ange ett väntat prisband för ditt objekt. Detta beräknade pris kommer att anges invid objektet. Det beräknade prisbandet är endast en fingervisning och utgör ingen garanti för objektets faktiska värde.Ett reservationspris kan sättas för objekt som förväntas ge stor avkastning. Ett reservationspris är ett dolt minsta försäljningspris - det minimibelopp som en säljare är beredd att sälja ett visst objekt för. Om ett objekts reservationspris inte har uppnåtts då auktionen avslutas auktioneras objektet ifråga inte bort.

För köpare

När du lämnar ett bud som är lägre än ett föremåls reservationspris kommer du omedelbart att informeras. Ditt bud kommer att visas i budgivningsloggen. När du lämnar ett automatiskt bud som är högre än ett föremåls reservationspris kommer ditt första bud att automatiskt matcha föremålets reservationspris. När du lämnar ett automatiskt bud som är lägre än ett föremåls reservationspris kommer hela ditt bud att lämnas automatiskt, och visas i budgivningsloggen. Om ett objekts reservationspris inte har uppnåtts då auktionen avslutas, auktioneras objektet ifråga inte bort.

För säljare

När du erbjuder ett objekt som väntas ge en hög intäkt kommer du att tillfrågas om du önskar sätta ett reservationspris. När du väljer att sätta ett reservationspris ber vi dig att ange det minsta möjliga pris för vilket du är villig att sälja ditt objekt. Våra experter måste granska och godkänna ditt minsta försäljningspris, så vi ber dig att vara realistisk. Om experten godkänner ditt reservationspris kommer de att ange ett väntat prisband för ditt objekt. Detta beräknade pris kommer att anges invid objektet. Det beräknade prisbandet är endast en fingervisning och utgör ingen garanti för objektets faktiska värde.

Dela

Ladda ner Catawikis auktionsapp

Ladda ner från App Store Ladda ner från App Store