Reservationspris

Reservationspriset representerar den hemliga lägsta summan en säljare är villig att sälja sitt objekt för. Objektet auktioneras inte ut om auktionen slutar utan att reservationspriset har mötts.