We are hiring!

FAQ: Vanliga frågor om auktionen på Catawiki

Vad är Catawiki?

Catawiki är det snabbast växande nätbaserade auktionshuset i Europa. Fler än 100 auktioner i veckan inom 60 kategorier och 12 miljoner internationella besökare i månaden gör Catawiki till den främsta hemsidan för köp och försäljning av speciella objekt.

Hur går Catawikis auktioner till?

Alla våra auktioner startar på fredagar och avslutas under fastställda dagar under veckan. De besöks av en stor, internationell publik. Alla auktionerna övervakas av specialiserade experter, vilket garanterar ett varierat och högkvalitativt urval föremål. Vårt speciella betalningssystem gör att alla transaktioner är trygga och säkra.

Varför utökas budgivningstiden med en minut?

Om du lämnar ett bud under auktionens sista minut utökas budgivningsfönstret för objektet ifråga med en minut. Detta görs för att se till att alla har lika stor möjlighet att vinna. Målet är att undvika att alla budgivare väntar till de sista fem sekunderna med att lämna sina bud.

Vilka är auktionskostnaderna?

Auktionsavgiften på 9% är inklusive moms. Catawiki skickar en separat faktura för auktionsavgiften till köparen. Bud exkluderar auktionskostnaden på 9% och fraktavgiften vilka läggs till på slutbetalningen. Andra kostnader som tullavgifter och dylikt kan också tillkomma och är avgifter som du får betala vid ett senare tillfälle (om tillämpligt). Alla bud är bindande. Bud exkluderar auktionskostnaden om 9 % och fraktavgiften, vilka läggs till på slutbetalningen. Andra kostnader såsom tullavgifter och dylikt som eventuellt tillkommer betalas vid ett senare tillfälle (om tillämpligt). Alla priser inkluderar moms.

Är alla bud bindande?

Ett bud som läggs i auktion är bindande. Du förbinder dig att köpa alla objekt som du vinner till det belopp du bjudit. När du lägger ett bud godkänner du samtidigt våra Allmänna villkor.

Vad gör jag om jag vinner ett av objekten?

Betalningsprocessen är mycket enkel och användarvänlig. Du kan betala via nätet, med kreditkort eller via direkt överföring från din bank. Kunder från vissa länder kan använda sig av iDeal, Bancontact, Mr Cash eller DirecteBanking. Om du inte kan betala via nätet kan du även överföra summan till vårt konto. De uppgifter du behöver finns i det e-postmeddelande vi skickar till dig.

Vem köper jag det utauktionerade föremålet från?

Du köper det objekt du vunnit från den säljare som anges. Säljaren anges antingen i listan tillsammans med objektet eller nedanför objektets beskrivning. Beställnings- respektive betalningssidan visar även tydligt vilken säljare du köper det erbjudna föremålet från. Catawiki tillhandahåller endast plattformen där auktionen äger rum. Säljaren som anges i respektive objekts beskrivning är alltid ansvarig för de produkter eller tjänster som erbjuds.

Vad är ett ”reservationspris”?

Ett reservationspris är ett dolt minsta försäljningspris - det minimibelopp som du, säljaren, är beredd att sälja objektet för. Om ett objekts reservationspris inte har uppnåtts då auktionen avslutas auktioneras objektet ifråga inte bort. Se här för mer information.

Vad innebär värderingen?

En del värdefulla objekt tilldelas ett uppskattat försäljningsvärde som anges av auktionsexperten. Det uppskattade värderingsintervallet utgör endast en fingervisning och är ingen garanti för objektets faktiska värde.

Vad händer om ett automatiskt bud lämnas på ett objekt med ett reservationspris?

När du lämnar ett automatiskt bud som är högre än ett föremåls reservationspris kommer ditt första bud att automatiskt matcha föremålets reservationspris. Ditt automatiska bud förblir aktivt. När du lämnar ett automatiskt bud som matchar ett föremåls reservationspris kommer ditt första bud att matcha föremålets reservationspris. Eftersom ditt automatiska bud nu har nått maximum kommer det inte att förbli aktivt. När du lämnar ett automatiskt bud som är lägre än ett föremåls reservationspris kommer hela ditt bud att lämnas automatiskt, samt visas i budgivningsloggen. Eftersom ditt automatiska bud nu har nått maximum kommer det inte att förbli aktivt.

Hur fungerar auktionsmeddelanden?

Auktionsmeddelanden är automatiska e-postmeddelanden, som skickas när ett föremål du är ute efter erbjuds på en av våra auktioner. Standardsökningar söker enbart på respektive objekts rubrik och underrubrik. Om du också vill söka i objektens beskrivningar markerar du rutan invid Sök även i objektens beskrivningar. Du får max ett e-postmeddelande i veckan med nya auktionsobjekt som matchar dina preferenser för auktionsmeddelanden.

Var hittar jag resultaten av tidigare auktioner?

Om du väljer ett datum från menyn benämnd ”resultat av tidigare auktioner” till vänster om den aktuella auktionen kan du se intäkterna från objekt vid tidigare auktioner.

Kan jag ta tillbaka ett bud?

Nej, alla lämnade bud är bindande enligt lag och förblir aktiva till dess en annan budgivare lämnar ett högre bud på objektet. Om ett objekt har tilldelats ett reservationspris och ett giltigt bud som du har lämnat är lägre än reservpriset kommer objektet inte att auktioneras bort.

Meddelas jag om ett föremål på min önskelista auktioneras ut?

Nej. Du meddelas bara om ett föremål på din önskelista erbjuds till försäljning på marknadsplatsen.

Är det möjligt att lägga ett auktionsföremål till en önskelista?

Du kan lägga till vilket föremål du vill på önskelistan. Detta gäller även föremål som auktioneras ut. Katalognumret visas under objektet och kan anges i sökfältet.

Är det möjligt att lägg bud från utlandet?

Ja, du kan lägg bud från vilket land som helst. Föremålet levereras till den postadress du har angivit.

Är det möjligt att genomföra betalning från utlandet?

Ja, du kan genomföra betalning från vilket land som helst. Du kan använda dig av kreditkort eller någon annan av våra nätbaserade betalningsmetoder.

Är det möjligt för mig att hämta objektet? Måste jag i så fall ändå betala fraktkostnaden?

En del objektbeskrivningar anger att ett objekt kan hämtas efter överenskommelse. Du måste ange din avsikt att hämta objektet via den automatiserade betalningsbekräftelsen. I dessa fall är du inte skyldig att betala fraktkostnader.

Kan föremål skickas utomlands?

Ja, föremål kan skickas utomlands. Detta kan dock påverka fraktkostnaderna.

Hur mycket kostar frakt till utlandet?

Säljarna av respektive objekt fastställer själva fraktkostnaderna. Fraktkostnaderna anges under beskrivningen av respektive objekt.

Hur skickas/förpackas objekten?

Säljarna är ansvariga för frakten av de objekt de säljer. Frakt sker vanligtvis via en paketeringstjänst, som fraktar försändelsen i lämpligt och säkert emballage.

Hur och när meddelas jag om jag vinner?

När ett objekt har sålts till dig skickas ett e-postmeddelande som berättar att du har vunnit objektet. Meddelandet anger de steg du måste ta för att få det faktiska föremålet.

Varför använder ni er av en minsta budökning? Hur fungerar det?

För att se till att budökningar inte är meningslösa använder sig Catawiki av obligatoriska minsta budökning. Detta är för att undvika att budgivare förlorar med en marginal på bara 1 €. Bud som innebär större budökningar än de som angetts är dock tillåtna.

En tabell över minsta tillåtna budökning visas nedan.

Aktuellt bud från € till € budökning €
€ 1 € 10 € 1
€ 10 € 100 € 5
€ 100 € 200 € 10
€ 200 € 500 € 20
€ 500 € 1.000 € 50
€ 1.000 € 2.000 € 100
€ 2.000 € 5.000 € 200
€ 5.000 € 10.000 € 500
€ 10.000 € 20.000 € 1.000
€ 20.000 € 50.000 € 2.000
€ 50.000 € 100.000 € 5.000
€ 100.000 € 200.000 € 10.000
€ 200.000 € 500.000 € 20.000
€ 500.000 > € 500.000 € 50.000
Var god notera: Vi arbetar kontinuerligt på att förbättra vår hemsida. Därför är det möjligt att budgivnings inkrementen som nämns ovan kan variera på olika ställen på hemsidan eller i appen. Detta är för att kunna testa nya funktioner eller på grund av andra anledningar.

Valuta & växelkurser

Catawiki kan för tillfället ta emot bud i någon av följande valutor: EUR, USD, GBP. Vi arbetar för att kunna ta emot bud i fler lokala valutor (inkl SEK) inom kort.

Övervakas av notarie

Våra auktioner övervakas av en notarie för att garantera giltigheten hos samtliga lämnade bud. Den oberoende notarien kan komma att granska den fullständiga budgivningshistoriken hos budgivare registrerade hos Catawiki och/eller auktioner när som helst. Enbart notarien har tillträdesrätt till Catawikis auktionssystem. Ingen tredje part har tillgång till systemet. Klicka här för mer information.

Jag har en annan viktig fråga om auktionen

Om du har viktiga frågor som inte besvarats ovan får du gärna skicka oss ett e-postmeddelande. Vi kontaktar dig så snart som möjligt.