Vad är ett automatiskt bud?

När du ställer in ett automatiskt bud eller ”autobud” ökar Catawikis auktionssystem automatiskt ditt bud med det minsta nödvändiga beloppet (nästa minimibud) när du blir överbjuden, för att på så sätt se till att du förblir blir den högsta budgivaren. Budagenten kommer att fortsätta bjuda över de övriga budgivarna till dess att taket för det autobud du angivit nåtts. På det här sättet behöver du inte manuellt lägga bud efter bud – allt du behöver göra är att ange det högsta budet du är villig att bjuda i form av ett automatiskt bud. Detta är också behändigt om du inte har möjlighet att närvara under auktionens sista timmar då budgivningen oftast intensifieras. Du kommer förbli den högsta budgivaren – så länge ingen bjuder över ditt inställda autobud.

Hur fungerar det?

Fyll i det maximala belopp som du är villig att betala för ett objekt och tryck på ”Ställ in”-knappen. Vi kommer att be dig att bekräfta ditt autobud. Därefter skickar vi dig ett e-postmeddelande som bekräftar ditt autobud.

Vilka minsta budökningar används?

När du lägger ett autobud på ett objekt kommer budagenten automatiskt bjuda över den högsta budgivaren, med följande närmaste högre minimibud.

Vem kan se mitt autobud?

Det belopp du ställt in kommer inte att vara synligt för några andra användare eller för auktionsutroparna. Ditt autobud kan endast tas fram av en systemadministratör, i händelse av att budgivningsmönster måste analyseras.

Kan jag ta tillbaka mitt automatiska bud?

Det är inte möjligt att ta tillbaka ett autobud. När ett autobud har lämnats är det ovillkorligt och kan inte tas tillbaka.

Vad händer om någon bjuder över mitt autobud?

I det fallet är ditt bud inte längre högst och du kommer att få ett e-postmeddelande om detta.

Vad händer om någon lägger ett bud som ligger strax under mitt autobud?

Om detta sker kommer ditt maxbud automatiskt att läggas. Exempel: Du har ställt in ett autobud på € 100. Det högsta budet är € 80. En annan budgivare bjuder nu € 98. Då överbjuder budagenten den andra budgivarens bud med atobudet om € 100.

Vad händer om någon lägger ett bud på exakt samma summa som det autobud jag lämnat tidigare?

Om du redan angett ett autobud till exakt samma summa kommer ditt bud att ges företräde. Detta beror på att ditt autobud ställdes in först. Budgivningshistoriken kommer att visa bägge buden med samma belopp och tidpunkt, med ditt eget bud – det som gjordes först – högst upp som det högsta budet.

Kan jag ställa in ett autobud om jag redan är den högsta budgivaren?

Ja, det kan du. Detta kan vara ett smart drag om du för närvarande är den högsta budgivaren men inte har möjlighet att närvara vid auktionens slutgiltiga fas. I detta fall kan du lämna ett autobud för att öka dina möjligheter att vinna. Systemet använder inte automatiska bud förrän någon lagt ett högre bud.

Kommer budgivningsfönstret för ett objekt att förlängas om ett automatiskt bud läggs under den sista minuten?

Ja, i det här fallet kommer budgivningsfönstret att förlängas med 1 minut.

Vad gäller vid reservationspris?

Om ett automatiskt bud ställs in på ett objekt med ett reservationspris kan en av följande situationer uppstå: När du ställer in ett automatiskt bud som är högre än ett föremåls reservationspris kommer ditt första bud att automatiskt matcha föremålets reservationspris. Ditt automatiska bud förblir aktivt. När du ställer in ett automatiskt bud som matchar ett föremåls reservationspris kommer ditt första bud att matcha reservationspriset. Eftersom ditt automatiska bud nu har nått maximum kommer det inte att förbli aktivt, men du förblir högsta budgivare tills du blir överbjuden. När du lämnar ett automatiskt bud som är lägre än ett föremåls reservationspris kommer hela ditt bud att läggas direkt, samt visas i budgivningsloggen. Eftersom ditt automatiska bud nu har nått maximum kommer det inte att förbli aktivt. Du kommer att tydligt informeras om någon av dessa händelser inträffar och även få ett e-postmeddelande.